תקנון ותנאי שימוש באתר

תנאי שימוש

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין הוג'ימה בע"מ ח.פ 514332709 (להלן: "החברה")
באמצעות אתר האינטרנט hoojima.com  (להלן: "האתר") לבין לקוחותיו (להלן: "הלקוח") בכפוף לכללי תקנון זה.
 
יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.

הזמנות באתר
רכישות יתבצעו בפועל רק לאחר אישור כרטיס האשראי.
מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.
כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר בקשת אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת החברה.
הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והחברה תאשר את השינוי.
המחירים באתר כוללים מע"מ.
 
אספקת המוצר או השירות שהוזמן
המוצר/שירות שהוזמן יסופק בכפוף לתנאים המפורטים במסמך הזמנת העבודה עליו הלקוח חותם במעמד הזמנת העבודה.
בכל מקרה אספקת המוצר/שירות תבוצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
 
במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהשירות/מוצר יסופק.   
אנא הקפידו למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

תשלום
התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, כאשר קיימת אפשרות לקנייה בתשלומים.
התשלום באתר נעשה במערכת סליקה חיצונית הפועלת בפרוטוקול SSL בתקן PCI שהוא התקן המחמיר בעולם לאבטחת תשלומים ברשת.
פרטי כרטיס האשראי נמסרים ישירות למערכת הסליקה הבנקאית ואינם מוחזקים בשום שלב באתר.
 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר המוצר/שירות ו/או לסיים מבצעי הנחה והטבות ללא הודעה מוקדמת.
  
אישור הזמנה ומעקב משלוחים
לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, תתקבל הודעה על אישור קבלת ההזמנה. בנוסף, יווצר עם הלקוח קשר טלפוני לתאום תהליך העבודה.
 
אספקת המוצר
המוצר/שירות יסופק לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר ע"י החברה בדפי ההסבר הרלוונטים המוצגים באתר.
במקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת השירות/מוצר, התלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי להנהלת האתר שזו תפעל לאיתור הבעיה. 
 
חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר.
בזמן אספקת השירות/מוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי בעת המסירה, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימה של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת השירות/מוצר.
 
החזרת מוצרים / ביטול עסקה ע"י הלקוח
הלקוח רשאי לבטל את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב לחברה בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל את השירות/מוצר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
  
במידה והשירות/מוצר עומד בתנאי הביטול, החזר כספי יינתן על מחיר המוצר/שירות בניכוי של 10% מעלות המוצר. ניתן להחזיר מוצרים באמצעות דואר שליחים בלבד. למען הסר ספק, לא ניתן לשלוח חזרה מוצר בדואר רגיל / דואר רשום.

ביטול עסקה ע"י האתר

האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

  • במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת השירות/מוצר, בפרטיו, במחירו או כל פרט בפרסום השירות/מוצר.
  • האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור/מתחזה או כלקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
  • במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.

אחריות

זמן האחריות על המוצר/שירות הינו לפי תנאי ההזמנה המפורטים בהזמנת העבודה של המוצר/שירות ובכפוף להצגת חשבונית רכישה.
האחריות עבור המוצרים/שירותים באתר ניתנת ע"י חברת הוג'ימה בע"מ.
 

התחייבות הגולש

- הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה ואספקת העבודה/מוצר/שירות.
- הגולש מתחייב להודיע על כל טעות באספקת המוצר/שירות שקיבל או אם קיבל מוצר/שירות אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר/שירות אחד שהזמין.
  
שירות לקוחות

בשאלות לגבי האתר, פעילותו והשירותים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני.
האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך יום עסקים אחד.

הצהרת פרטיות

אנו נעשה את המרב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולעולם לא יימסר לצד ג' כלשהו, למעט:

  • מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע.
  • קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו"ב.
  • סמכות עניינית לשיפוטה


דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד.